KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1. TANIMLAR

1.1 Şirket/Naryex: Platformu işleten “NARYEX BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.” dir. Sözleşme metninde kısaca “ŞİRKET”, “PLATFORM” veya “NARYEX” olarak anılacaktır.

1.2 Kripto Para Adresi: Kullanıcının Platforma ve/veya Platformdan Kripto Para taşıyabileceği adrestir.

1.3 Coin Cüzdanı: Coin adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Coin adresler arasında transfer edilebilir. Bu coin adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir.

Kriptoparalar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin aksine, merkezi olmayan yapıdadırlar. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blokzinciri (Blockchain) işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilir. (*)

Kullanıcı: Siteye üye olan ve “NARYEX” tarafından sitede sunulan hizmetlerden yararlanan 18 yaşından büyük gerçek kişiyi ifade eder. Sözleşme metninde kısaca "KULLANICI” olarak anılacaktır. 18 yaşından küçükler ve Tüzel kişilikler platforma üye olamaz.

2. AMAÇ

İşbu kullanım sözleşmesi ile sitede sunulan hizmetler kullanılırken Naryex ve siteye üye olan kullanıcı arasındaki karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir. Naryex'e ait internet sitesi “https://naryex.com” Kullanıcılar' ın Kripto Para alışverişi ile Kripto Para'ya ilişkin işlemleri gerçekleştirmesine imkân tanınan platformdur.

Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine alış satış işlemi yaparlar ve ayrıca Naryex'in bilgilendirme amaçlı sunduğu içeriklere ulaşabilirler. Site, kullanıcılar arasındaki alım satıma aracılık eder. Sitede oluşan Coin fiyatlarını Naryex belirlemez/belirleyemez, fiyatlar arz talep ilişkisine göre belirlenir.

3. SÖZLEŞME'NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme, Kullanıcıların alıcı ve satıcı olarak Kripto Para alıp satmalarını sağlayan Platform'dan faydalanılmasına ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir.

Platformun kullanımına ilişkin olarak Şirket tarafından Kullanıcılara sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

4. PLATFORM KULLANIM KOŞULLARI

4.1 İşbu sözleşme, kullanıcının siteye elektronik ortamda üye olması ile geçerlilik kazanır. Kullanıcı Siteye üye olurken işbu sözleşmenin tüm hükümlerini ayrı ayrı okuyarak kabul ettiğini taahhüt eder.

4.2 Aktivasyon: Kullanıcı, hesabının onaylanması ve Platformdan faydalanabilmesi için işbu Sözleşmeyi onaylamasını takiben, kimlik ve adres bilgilerini doğrulanması için Şirket tarafından talep edilebilecek bilgi ve belgeleri Şirket ile paylaşacak, ilgili bilgi ve belgeler Şirket tarafından incelenip Şirket değerIendirmesine bağlı olarak hesabın aktive edilmesine onay verdikten sonra Kullanıcı Platformdan yararlanmaya başlayacaktır.

4.3 İşlem Limitleri: Kullanıcı, Platform hesabına kendisine ait banka hesabı üzerinden Türk Lirası (TL) cinsinden belirli bir miktar ileterek yahut kendisine ait başka hesaplarda bulunan Kripto Paraları Platform hesabına aktararak Platform üzerinden işlem yapabilecektir. Kullanıcı, Platform hesabı üzerinden gerçekleştirebileceği günlük ve aylık işlem limitleri her bir Kullanıcı için Şirket tarafından belirlenmekte olup yine Şirketin takdirine bağlı olarak Şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilecektir.

4.4 TL Yatırma/Çekme Talepleri: Kullanıcı, Platform hesabına TL yüklemek için, Platform hesabına yüklemek istediği miktarı banka transferinde açıklama kısmına Şirket tarafından kendisine iletilen ve kendisine özel olarak oluşturulan “para yatırma kodunu” girmek suretiyle havale/EFT yoluyla Platform kapsamında belirtilen Şirkete ait banka hesaplarından birine gönderecektir.

Kullanıcı, Platform hesabında yer alan miktarın tamamını veya bir kısmını çekmek istediğinde şirkete bildirmiş olduğu kendisine ait banka hesap numarasına kullanıcının talep ettiği tutar iletilecektir. Kullanıcı, hesabına talep ettiği tutardan daha fazla tutar iletilmesi halinde bu durumu derhal Şirkete bildirip fazla tutarı Şirkete iade edecektir. Kullanıcı, işbu madde kapsamındaki TL yatırma ve çekme taleplerinin, Şirket tarafından gerekli görülmesi halinde güvenlik nedenleriyle belirli bir süre bekletilebileceğini kabul eder.

Kullanıcının para transferini gerçekleştireceği banka hesabı Platformdan yararlandığı Kullanıcı adı ile açılmış ve aktif durumda olmak zorunda olup aksi takdirde Kullanıcı işbu maddeye konu işlemleri gerçekleştiremeyecektir. Kullanıcı tarafından iletilen havale yoluyla para yatırma ve/veya çekme talepleri madde işbu maddede düzenlenen talebin bekletilmesi yahut banka uygulamalarından kaynaklanan nedenlerle Platformda belirtilen süreler dâhilinde karşılanamayabilecektir.

Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin bankadan kaynaklanan nedenlerle yahut Kullanıcının eksik/hatalı bilgi vermesi veya banka hesabının aktif olmaması gibi sebeplerle gecikmesi ya da hiç gerçekleştirilememesi hallerinden Şirket sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, yatırdığı tutarın iptalini istemesi halinde Platform üzerinden Şirket ile iletişime geçerek bu talebini ileteceğini, iade taleplerini bankaya iletmesi halinde üyelik hesabının dondurulabileceğini/iptal edilebileceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Para yatırma ve çekme işlemleri için beyan edilen sürelerin dışında işlem yapılması durumunda Naryex’in doğacak veya doğabilecek zararlar veya kayıplardan sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5 Kripto Para Yükleme: Kullanıcı, Kripto Paralarını Kripto Para Adresi üzerinden Platformdaki hesabına taşıyabilecektir. Bu şekilde oluşacak bakiye Kullanıcı tarafından Kripto Para alım-satımında ve/veya üçüncü kişilere ödeme vs. amaçlarla Kripto Para gönderimi yapılması amacıyla kullanılabilecektir 4.6 Kripto Para Alım-Satımı: Kripto Para alış ve satış işlemleri Kullanıcılar arasında, Kullanıcıların kendi takdirine göre belirlediği fiyatlardan gerçekleşir. Kullanıcı, Kripto Para satın almak için fiyatını ve miktarını belirleyerek Platform üzerinden buna ilişkin işlem emrini girecektir. Kripto Para satmak ve almak isteyen Kullanıcıların emirler tablosunda listelenecek, bu emirlerden birbirini karşılayan olduğunda alış-satış işlemi gerçekleşecektir.

Kullanıcı, verdiği emrin diğer kullanıcının emri ile eşleştiği anda emrinin bağlayıcı olduğunu ve bundan geri dönemeyeceğini, alış-satış işleminin eşleşme tarihinde gerçekleşmiş sayılacağını kabul eder. Kullanıcı alış veya satış emri verildiği anda karşılığı olmayan emirler, yeni emirler ile karşılanana ya da iptal edilene kadar emirler tablosunda listelenmeye devam eder.

Alım satım işlemlerinde oluşabilecek teknik vb. hatalardan dolayı, gerçekçi olmayan fiyatlardan gerçekleşmesi ve benzeri durumlarda, sistemi düzeltmek ve doğru çalışmasını sağlamak adına, bu işlemler Naryex tarafından herhangi bir bildirim yapılmasına gerek olmadan iptal edebilir veya geri alabilir. İptal ve geri alma sırasında Kullanıcı hesaplarına müdahale edilebilir, dondurulabilir. Kullanıcı bu tarz işlemlerden dolayı Naryex'ten herhangi bir hak talep edemeyeceğini gayri kabulü rücu olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

5.TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Naryex, kullanıcının üye olurken beyan ettiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle Naryex'e hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez. Bu nedenle doğacak tüm zararlarda mesuliyet kullanıcıya aittir. Naryex, kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği hallerde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Naryex sorumlu olmayacaktır ve bu halde kullanıcı Naryex'ten herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.2 Kullanıcı, Platformdan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme'yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. İşbu Sözleşmenin akdi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Platforma erişim sağlanamamasından veya Platformdan faydalanılamamasından ve/veya doğabilecek menfi/müsbet, doğrudan/dolaylı zararlardan Şirket sorumlu değildir.

5.3 Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup Kullanıcı hesabının Şirket tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Bu durumda Kullanıcının tüm hesapları iptal edilebilir ve yeni hesap oluşturması engellenebilir. Kullanıcı, talep halinde Şirkete kimlikleri hakkında doğru ve kesin bilgi sunmayı, kimliğini ispat etmesine yarayacak, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, kimlik, fatura, pasaport, ruhsat, tapu, doğum belgesi, banka hesap cüzdanı ve sair belgeleri Şirkete iletmeyi kabul eder.

5.4 Şirketin herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı saklıdır.

5.5 Kullanıcı tarafından Platforma erişim, Kullanıcının kullanıcı adı ve şifresi oluşturması ve cep telefonunu sistemde onaylaması ile üretilen tek kullanımlık şifre ile gerçekleştirilecektir. Kullanıcı adı ve şifrelerin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olacak olup Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcıya ait olacaktır. Kullanıcı, şifrelerinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirkete bildirecektir. Kullanıcı hesabının korunmasından da münhasıran Kullanıcı sorumlu olup, bu kapsamda gerekli yedekleme, şifreleme, yazılım güncellemesi vb. işlemler Kullanıcı tarafından düzenli bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

5.6 Kullanıcı, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Platformda öngörülen diğer kural ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder.

5.7 Siteye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, siteye üye olurken kullanılan şifre ve kullanıcı adının korunmasından, 3. Kişiler ile paylaşılmamasından ve erişim kaynağı materyallerinin (PC, Android, IOS sistemleri, vs) sebep olabileceği güvenlik zaafiyetlerinden kullanıcı sorumludur. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Naryex 'ten hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını, bu doğrultuda Naryex 'i gayri kabili olarak rücu ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.8 Kullanıcı, Platformun barındırıldığı bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; Platformu, Platformun veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine yahut Platformdan faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekilde veya hatalı kullanmayacağını; Platformun barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veya Platforma kendisine tanınan erişim kapsamı dışında başka kullanıcı hesaplarından ya da sair şekillerde yetkisiz erişim sağlamayacağını; Platforma Şirketin ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı içerikler aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının söz konusu davranışlarda bulunması ve bu nedenle Naryex'in ve diğer kişi/kuruluşların zarar görmesi halinde, kullanıcı meydana gelen ve gelecek tüm zararları tazmin etmekle sorumlu olup, kullanıcı bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan, ve taahhüt etmektedir.

5.9 Kullanıcı, siteye üye olduktan sonra sahip olduğu hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, bağışlayamaz ve her ne ad altında olursa olsun üçüncü kişilere kullandıramaz. Kullanıcının bu maddeye aykırı hareketlerinin tespiti halinde Şirket kullanıcının hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir. Şirketin bu haklarını kullanması nedeniyle kullanıcı, Şirket'e husumet yöneltemeyeceğini gayri kabili olarak rücu ettiğini kabul eder. Bu madde kapsamında meydana gelen tüm zararlardan kullanıcı sorumlu olup tüm cezai müeyyideler de kullanıcıya aittir.

5.10 Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, Şirketin aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Şirketin herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Naryex'e gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir.

5.11 Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcının hukuka ve mevzuata aykırı işlem yapması durumunda, Kullanıcı, Naryex'in hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Naryex'in, platform üyelerinin, diğer kişi ve kuruluşların uğradığı zararların kendisi tarafından karşılanacağını, bu amaçla Naryex'in her türlü hukuki yola başvurma ve her türlü güvenlik tedbirlerini alma hakkı olduğunu ve fazlaya ilişkin zararlara dair şirketin haklarının saklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

5.12 Siteye üye olan kullanıcı, sitede belirtilen işlem limitleri (günlük/aylık) üzerindeki işlemleri için kimlik ve şirketçe talep edilmesi halinde adres bilgilerini belgelemek zorundadır. Kullanıcı tarafından kimlik ve adres bilgilerinin belgelenmemesi halinde, Şirket kullanıcıya ait hesap üzerinden hiçbir işlem yapılmasına izin vermeyecektir. Kullanıcı tarafından belgelenen kimlik ve adres bilgileri sistemin Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uyarlı olması amacıyla talep edilmekte olup, yetkili makamlarca talep edilmesi halinde ilgili makamlar ile paylaşılacaktır. Şirket, bu haller dışında kullanıcıya ait kimlik ve adres bilgilerini hiçbir gerçek ve/veya tüzel kişiler ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

5.13 Kullanıcının siteyi kullanmasından doğan veya doğacak her türlü zarar ve kayıplardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Şirketin işbu sözleşme kapsamında taahhüt ettiği edimleri yerine getirmesi halinde Şirketin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, çalışanları ve bu sitede yer alan bilgileri hazırlayan kişiler hiçbir şekilde hukuki ve cezai müeyyideden mesul tutulamazlar. Kullanıcı bu hususlarda anılan kişileri gayri kabili rücu ibra ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.14 Kullanıcı para transfer işlemini yaparken kullanıcı adı ile aynı isimde kayıtlı olan banka hesabını kullanmak zorundadır, farklı isimlere ait banka hesaplarından ve ATM’ler üzerinden yapılan transferler, transfer masrafları düşülerek iade edilir. Kullanıcının farklı isimlerle transfer yapması halinde yaşanabilecek gecikmelerden kullanıcı mesuldür. Yine kullanıcı ATM'ler üzerinden veya diğer para yatırma yöntemleri ile transfer yapması halinde doğacak gecikmelerden ve olası zararlardan da kendisi mesuldür.

5.15 Kullanıcı siteyi kullanması sebebiyle doğacak tüm vergi mükellefiyetlerinden kendisi sorumludur. Aynı şekilde Kripto Para kullanımı ile ilgili oluşabilecek yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden kullanıcı bizzat sorumlu olup, Kullanıcının kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden Naryex sorumlu tutulamaz.

5.16 Kullanıcı, Naryex hesabını Coin cüzdanı olarak kullanmayacağını, amaçladığı alım satım işlemlerini gerçekleştirmesinin hemen ardından tüm Coinlerini, platformdan, kendisine ait bir Coin cüzdanına aktaracağını, kabul beyan ve taahhüt eder. Yine Kullanıcı, Coin veya nakit çekim adreslerine Naryex tarafından yapılacak mükerrer veya hatalı transferleri 3 iş günü içinde hiçbir ihtar veya ihbara hacet kalmaksızın geri göndermekle yükümlü olduğunu kabul eder.

5.17 Kullanıcılar, platform üzerinden Kripto Paraların alım-satım ve transfer işlemleri sırasında, Ulusal hukuk ve ceza kanunları ile Uluslararası hukuka uygun amaçla hareket edeceğini; terör örgütlerinin faaliyetleri, uyuşturucu ve insan ticareti, kara para aklama gibi suçlara finans kaynağı, aracılık ve yardım maksadıyla hareket edilmesine yönelik herhangi bir eylem içinde bulunmayacağını; bu amaçla yapılan transfer, alım-satım işlemlerinin tespiti durumunda, Kripto Paranın şirket tarafından muhafaza altına alınarak en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verileceğini kabul ve taahhüt etmiştir. Bu nedenle kullanıcı, ortaya çıkacak zarar ve kayıplardan şirketin sorumluluğunun ve taahhüdünün olmadığını kabul ve beyan etmektedir.

5.18 Şirket, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Şirket, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı güvenlik doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. Kullanıcı hesabın yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Şirket servislerinin kullanılması halinde doğabilecek zararlardan Naryex sorumlu tutulamaz.

5.19 Şirket, kullanıcılar tarafından yapılan para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkına sahiptir. Ancak bu halde Şirket, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı iade süreci içerisinde iade edecektir.

5.20 Şirket, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan veya diğer “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Şirket sorumlu olmayacaktır.

5.21 İşbu sözleşmede yer verilen ve kullanıcı tarafından Şirket ile paylaşılmayan veya geç paylaşılan kimlik ve adres bilgilerinin paylaşılmaması veya geç paylaşılması nedeniyle doğacak zararlardan Şirket sorumlu değildir.

5.22 Şirket, tek taraflı olarak site üzerinden sunduğu para yatırma ve çekme kurallarında her türlü değişiklik yapma hakkına haizdir. Bu değişiklikler nedeniyle doğacak zararlardan Şirket mesul olmayacaktır. Ancak Şirket yaptığı değişiklikleri “https://naryex.com” sayfalarında ilan edeceğini taahhüt eder.

5.23 Şirket, destek hizmetlerini yalnızca “https://naryex.com” sitesinde yer alan destek sistemi üzerinden sağlayacaktır. Bunun dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu sistem üzerinden yapacağı destek hizmetlerinde de kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılara coin göndermeleri için coin adresi bildirilmez, banka hesap bilgisi verilmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Şirketten destek alacağını kabul eder. Bu husus bir tebliğ niteliğinde olup, Naryex, bahsi geçen sistem dışındaki bir yöntemle gönderilmiş bir talep sebebiyle kullanıcılarının uğradığı ya da uğraması muhtemel zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz.

5.24 Aracı pozisyonunda olan Şirketin arz talep ilişkisine göre belirlenen fiyatların değişmesinden dolayı hiçbir sorumluluğu yoktur. Bu sebeplerle doğacak tüm zarar ve kayıpların mesuliyeti kullanıcıya aittir. Kullanıcı bu konuda Naryex aleyhine herhangi bir müracaat işleminde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

5.25 Şirket, benzer Coin alış satış platformlarından ve Coin ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların, başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı Şirket'i sorumlu tutamazlar. Hiç bir şirketle ortak çalışmayan Şirket, kullanıcıya ait kişisel bilgileri yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.

6. ÜCRETLENDİRME

6.1 Şirket , hizmetlerle ilgili ücretlerini sitenin ücretler bölümünde ilan etmektedir. İlgili bölüme “https://naryex.com” adresindeki “ücretler” linkinden ulaşılmaktadır. Bu bölümde bulunan ücretler işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olup sitede ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. Kullanıcı, iş bu sözleşmenin kabul ve onaylanması ile işlem ücretlerinin alınmasını kabul etmiştir.

6.2 Şirket, kullanıcı tarafından gerçekleştirilen alım ve satım işlemleri üzerinden, kendi belirlediği bir oranda, hizmet bedeli alma hakkına sahiptir. Şirket, Türk Lirası çekme işleminde, kullanıcıdan, şirketin belirlediği bir işlem ücreti alma hakkına sahiptir. Şirket, hizmet bedellerini/işlem ücretlerini, dilediği zaman, önceden bildirmeksizin, genel veya kullanıcı bazında, dilediği şekilde belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. Yapılan değişiklikler sitede ilan edilecektir. Bu değişiklikler sitede yayınladığı anda tebliğ mahiyetinde olup, yayından itibaren bu yönde işleme alınacaktır.

6.3 Site üzerinden yapılan Coin transferleri iade edilemez. Coin transferleri iade edilemediğinden dolayı Şirket tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Şirketi gayri kabili rücu ibra ettiğini beyan ve taahhüt eder.

7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

7.1 Sitede sunulan hizmete bağlı tüm servislerin, alan adlarının, yazılım kodlarının, ara yüzlerinin, içeriklerinin, ürün incelemelerinin, videolarının, algoritmalarının, çizimlerinin, modellerinin, tasarımlarının ve diğer tüm fikri ve sınai hakların sahibi münhasıran Naryex'tir. (üçüncü kişilerden sağlanan içerik ve uygulamalar hariçtir.) Sunulan servislerin yazılım, tasarım ve telif haklarının tamamı Naryex'e aittir. Şirket anılan bu servislerin ve hizmetlerin, bununla bağlantılı sayfaların kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve yayılmasına, ters mühendislik işlemlerine tabi tutulmasına izin vermemektedir. Kullanıcı, bu hükümlere aykırı hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu hükümlere aykırı davranması, sözleşmenin tek taraflı ve haklı fesih nedeni olup tüm hukuki ve cezaisorumluluk kullanıcıya aittir. Ayrıca bu hükme aykırı davranışta bulunan ve mail ortamında ve sair yollarla yapılacak uyarılara rağmen vaki hukuka aykırılığı uyarının kullanıcıya ulaşmasını takip eden 24 saat içerisinde gidermeyen kullanıcı, tüm hukuki ve cezai sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ayrıca hukuka aykırılığı gidermediği her gün başına 90.000,00 TL (Doksan Bin Türk Lirası) cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Şirket, cezai şart dışında oluşan zararlarını ve kayıplarını tazmin hakkını saklı tutar.

7.2 Platform üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Şirkete aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya Platformu kullanmak üzere kişiye özel, devredilemez bir üyelik verilmektedir. Sözleşme ve Platforma ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Platforma ilişkin hakların ve menfaatlerin Kullanıcıya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Şirkete Kullanıcının Platforma erişimi, Platformu kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır.

7.3 Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Platformu veya burada yer alan içerikleri kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Platform üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Platformdan işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Platforma ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Şirketin açık izni olmaksızın Platforma veya Platformdan link verilmesi kesinlikle yasaktır.

7.4 Kullanıcı, herhangi bir şekilde Şirketin (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır. Ayrıca kullanıcı, herhangi bir şekilde, Şirket ile kendisi arasında, üyelik anlaşması dışında, farklı bir bağlantı/ilişki olduğu izlenimini yaratacak herhangi bir materyal, alan adı, EPosta adresi ve benzeri araçlar kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, bu tür faaliyetlerde bulunan üyelerin üyeliklerini askıya alma/iptal etme ve yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

8. SORUMLULUĞUN KISITLANMASI

8.1 Platform üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin her türlü sorumluluk ve risk kullanıcıya aittir. Kullanıcı, Platform üzerinden gerçekleştirdiği alış ve satış işlemlerini diğer kullanıcılarla gerçekleştirdiğini, Şirketin bu işlemlerde yalnızca aracı olarak hareket ettiğini, Şirketin söz konusu işlemlerin bir tarafı olmadığını, bu kapsamda alış ve/veya satış işlemlerine ilişkin talep ve şikâyetlerin muhatabının Şirket olmadığını kabul eder.

8.2 Şirketin Platform üzerinden Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sorumluluğu Kripto Paraların aktarılması için makul teknik çabayı göstermekle sınırlıdır. Şirket, siteye üye olan kullanıcının ve Kripto Paralarının güvenliğini sağlamak için azami çabayı harcayacaktır. Şirket, basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Ancak Kullanıcı, Şirketin tüm bu çabalarına rağmen, çağın teknolojisine paralel olarak gelişen ve gerçekleşebilecek olan siber saldırı ve suçlar karşısında hiçbir sitenin veya yazılımın %100 güvenlik sağlayabilmesinin mümkün olmadığını bildiğini, bu riski üzerine aldığını ve bu nedenlerle doğacak zararlardan şirketin sorumlu tutulmayacağını beyan ve kabul eder. Kullanıcı bu hususta doğacak zararlar için Naryex'den hiçbir ad altında talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3 Platformda, ilgili yazılım ve içerikler “olduğu gibi” sunulmakta olup, bu kapsamda Şirketin site üzerindeki hiçbir içeriğin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamakta olup, Şirket bu kapsamda hiçbir şekilde hukuk, vergi veya yatırım danışmanlığı gerçekleştirmemektedir. Platformdan erişilen bilgilendirme araçları yalnızca Kullanıcılara genel bilgilendirme sağlamayı hedeflemekte olup bu araçlar hiçbir şekilde Şirket tarafından sağlanan yatırım, eğitim veya danışmanlık olarak yorumlanamaz.

8.4 Kullanıcının gerçekleştirmeyi düşündüğü işlemin kişisel amaçlarına ve finansal durumuna uygun olup olmadığına ilişkin kararlar ve bunlardan doğan riskler tamamen Kullanıcının sorumluluğunda olup Platform üzerinden Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemler hangi amaçla gerçekleştirilmiş olursa olsun Şirketin bunların sonuçlarına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı Kripto Para birimlerine yatırımın risklerini anladığını ve yatırımın sebep olduğu ya da olabileceği zarar ve ziyanlardan Naryex'i sorumlu tutmayacağını beyan ve taahhüt eder.

8.5 Şirket Platformun kullanımının kesintisiz ve hatasız olduğunu taahhüt etmemektedir. Şirket, Platformun 7/24 erişilebilir ve kullanılabilir olmasını hedeflemekle birlikte Platforma erişimi sağlayan sistemlerin işlerliği ve erişilebilirliğine ilişkin bir garanti vermemektedir. Kullanıcı, Platforma erişimin muhtelif zamanlarda engellenebileceğini ya da erişimin kesilebileceğini kabul eder. Şirket, söz konusu engelleme veya kesintilerden yahut Platforma üçüncü kişilerce yetkisiz erişimlerden ve Kullanıcıların bunlardan kaynaklanan zarar ve kayıplarından hiçbir şekilde sorumlu değildir.

8.6 Şirketin Platform üzerinden Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin sorumluluğu Kripto Paraların veya nakdin aktarılması için makul teknik çabayı göstermekle sınırlıdır. Kullanıcının Platform kullanıcısı olmayan kişilerin hesaplarına Kripto Para aktarımı yapması halinde ise Şirketin sorumluluğu eş düzeyler arası (peer-to-peer) ağa gerekli teknik verilerin sağlanması ile sınırlı olacaktır.

8.7 Kullanıcı, Platform üzerinden Şirketin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirketin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

8.8 Kullanıcı, Platforma erişim hızı ve kalitesinin tarafların İnternet servis sağlayıcılarından temin ettiği hizmet kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirketin herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.

8.9 Kullanıcı, site ve platformun kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, yasa ihlalleri, platform ve sitenin kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişiler tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere) Şirketi beri kıldığını kabul eder.

8.10 Platform üzerinden satın alınan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto Paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından Naryex sorumlu tutulamaz. Bu hususta her ne şekilde olursa olsun Naryex'in yasal bir sorumluluğu doğması halinde bu zarara sebebiyet veren kullanıcı Naryex'in tüm zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

8.11 Site üzerinde sunulan her tür içerik (üçüncü partilerden ve kamuya açık kaynaklardan toplanan veriler de dâhil olmak üzere) sadece bilgilendirmeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilememektedir. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler, haberler, yorumlar, makaleler, yazılar ve saire içerikler her hangi bir tavsiye veya yönlendirme olmadan objektif olarak sunulmaktadır. Şirket tarafından sunulan her türlü içeriğin birbiriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı Şirketin hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

8.12 Şirket, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı, ikame ürün ve hizmet temini için yapılan harcama gibi kalemler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sitenin ve platformun kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak şirket, zımni garanti, ticarete elverişlilik, belli bir amaca uygunluk da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir türlü garanti vermediğini de ayrıca beyan eder.

9. SÖZLEŞME'NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE FESHİ

9.1 Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup, taraflarca Sözleşmede belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

9.2 Kullanıcı, siteye üye olduğunda işbu sözleşmenin tüm maddelerini ayrı ayrı okuyup anladığını, sözleşmenin bütün içeriğini ve bütün hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcının siteye üye olmaması ve sitenin hizmetlerinden faydalanmaması gerekmektedir.

9.3 Kullanıcının işbu Sözleşmede yer alan hükümlere ve Platformda beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcının faaliyetlerinin ya da varsa Platforma dâhil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde Şirket, Kullanıcının Platformu kullanımını askıya alabilir. Şirket tarafından yapılan bildirime karşılık söz konusu aykırılığın giderilmemesi halinde ise işbu Sözleşme Şirket tarafından feshedilebilecektir. İşbu Sözleşme'de açıkça belirtilen haller ile bilgi güvenliğine ilişkin riskler ve yasaya aykırı işlem şüphesi bulunan hallerde Şirket Sözleşme'yi ve Kullanıcı'nın Platform kullanımını bahsi geçen şekilde bir bildirim yapmaksızın ve süre vermeksizin doğrudan sona erdirebilir. Kullanıcı'nın bu nedenle Şirket'ten herhangi bir talebi söz konusu olmayacağı gibi aksine şirketin zarar ve ziyana uğraması hallerinde kullanıcı işlem ve eylemlerinden sorumludur.

9.4 Şirket, dilediği zamanda işbu Sözleşmeyi gerekçe göstermeksizin, ihtar veya ihbara hacet kalmaksızın feshedebilecektir. Mevzuat değişiklikleri ve yasal düzenlemeler gerektirdiği takdirde Şirket işbu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü söz konusu olmaksızın derhal sona erdirebilecektir.

9.5 İşbu Sözleşmenin feshi halinde Şirket, Kullanıcı hesabında bloke olmaması durumunda, Kullanıcının Platform hesabındaki TL tutarları Kullanıcı tarafından en son sağlanan kendine ait banka hesabına, Kripto Para tutarları ise Kullanıcının sağlayacağı Kripto Para Adresine iletecektir.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; pandemi,doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, siber saldırı veya şüphesi, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Tarafların edimleri askıya alınır ve Kullanıcı bu süreç için Naryex'ten, zarar/ziyan adı altında veya anaparanın ferileri niteliğinde olan faiz vb. herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

10.2 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde öncelikle Kullanıcının Şirket ile imzalamış olduğu diğer sözleşmelerdeki hükümlere başvurulur. İtilaflı durumlarda şirket kayıtlarının doğruluğu esas alınacaktır, kullanıcı bu hususları gayri kabili rücü olarak kabul beyan ve taahhüt eder.

10.3 İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır. Kullanıcının şözleşme ve/veya eklerinde yer alan maddelerinin herhangi birisine uymaması durumda, Şirket kullanıcının üyeliğini feshetme, hesabını önceden hiçbir bildirime gerek kalmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahiptir.

10.4 Kullanıcı, kayıt olurken bildirdikleri E-Mail, GSM numarası SMS ve/veya Platform aracılığıyla iletişim kurulacaktır. Bu şekillerde gerçekleştirilen iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini/GSM hatlarını güncel tutmak, E-Postaları alabilmek için Şirketin gönderim yaptığı E-Posta adresini güvenilir E-Posta adresi olarak belirlemek ve Platformu bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcıya bu yöntemlerden herhangi birisi ile yapılan bildirimler Tebligat Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca resmi bildirimler niteliğinde olup kullanıcı E-Posta adresinin ve cep telefonunun her daim doğru ve ulaşılabilir olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir.

10.5 Kullanıcı, Kripto Paralar ile ilgili BDDK ve diğer ilgili kurumlar tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

10.6 Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin ilgili hükümleri uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta Şirkete gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.7 Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Şirket, yasalara aykırı kullanım halinde veya ilgili resmi kurumların talebi halinde, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Şirkete her hangi bir sorumluluk atfedilemez.

11. GİZLİLİK POLİTİKASI

11.1 İşbu sözleşmenin ilgili hükümlerinde de yer verildiği üzere Şirket, kullanıcının şahsi bilgilerini yasal zorunluluklar veya kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Yetkili merciler tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşılacaktır.

11.2 Şirket, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK'ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bundan dolayı doğacak zararlardan Şirket sorumlu tutulamaz.

11.3 Şirket, kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda Şirkete açık rıza verdiğini de kabul eder. Şirket, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.

11.4 Şirket, üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekilde işbirliği yapabilir. Şirket bu işbirliklerinde kanunların öngördüğü şekilde iletişim ve/veya pazarlama yapacaktır.

11.5 Şirket, site içerisinde başkaca sitelere bağlantı sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir veya bu sitelere yönlendirebilir. Kullanıcının bu şekilde eriştiği üçüncü parti sitelerde uygulanan gizlilik uygulaması ve politikaları ile barındırdıkları içeriğe ilişkin Şirketin sorumluluğu söz konusu değildir.

12. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin dilediği zaman değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir, değişiklik ve güncellemeler sitede yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile Şirket tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

13. UYGULANACAK HUKUK ve YETKİ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme kapsamında sitenin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu site ile bağlantılı olarak çıkabilecek tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacak olup yetkili mahkemeler ve icra daireleri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. (*) Sermaye piyasası kurulu araştırma dairesinin Aralık 2016’da yayınlamış olduğu “Kripto-Para Bitcoin” raporundan alınmıştır.