MÜŞTERİ TANI POLİTİKASI

NARYEX, müşterilerimize, hesap güvenliği aleyhine herhangi bir kimlik hırsızlığı veya sahteciliği durumunun önlenmesi amacıyla, KYC (Müşterini Tanı) politikasını eksiksiz olarak uygulanmaktadır.

NARYEX, müşterilerimize, hesap güvenliği aleyhine herhangi bir kimlik hırsızlığı veya sahteciliği durumunun önlenmesi amacıyla, KYC (Müşterini Tanı) politikasını eksiksiz olarak uygulanmaktadır.

1. Kimlik Doğrulama

İşbu KYC Politikası uyarınca yürürlükteki mevzuat ve Şirket içi diğer politikalar çerçevesinde aşağıdaki önlemlere başvurulmaktadır.

 • Müşteri kimliğini doğrulama
 • Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemler sonucunda yararlanıcıyı tespit etmek için önlemler alma
 • Müşteri’nin yapmak istediği işlemin amacı ve niteliği hakkında tatmin edici bir bilgi edinme
 • Müşteri’yi ve Müşteri’nin gerçekleştirdiği işlemleri ile müşteri ilişkileri boyunca izlenme ve Müşteri profili ile karşılaştırma
 • Özellikle dikkat edilmesi gereken yüksek riskli Müşteri’leri, işlemleri ve diğer müşterileri izleme
 • KYC Politikası çerçevesinde Müşteri kimliği, Müşteri ile Şirket arasında hizmet ilişkisi kurulmadan ya da Müşteri herhangi bir işlem gerçekleştirmeden önce tamamlanmaktadır. Müşteri ile Şirket hizmet ilişkisi kurulurken Müşteri’nin Şirket’e ait Platform’a üye olma amacı ve bu Platform’da yapacağı işlemler ile amaçladığı hususlar hakkında bilgi edinilecektir.

NARYEX, 4208 Sayılı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun hükümlerine uygun bir politika izlemektedir.

2. Üye olurken istenen belgeler Gerçek kişi kullanıcılarımız için;

 • T.C. Kimlik Numarasını ve fotoğrafını içeren nüfus cüzdanı sureti
 • Telefon numarası,
 • E-posta adresi,
 • Kimlik ön yüz ile selfie görüntüsü

3. Kimlik doğrulama prosedürü yürütülecek haller;

 • Hizmet ilişkisi kurarken parasal tutardan bağımsız olarak tüm işlemlerde,
 • Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda parasal tutardan bağımsız olarak
 • Önceden edinilmiş kimlik bilgilerinin doğruluğu ve yeterliliği konusunda şüphe olduğu takdirde parasal tutardan bağımsız olarak Kimlik doğrulama prosedürü yürütülür.

Şirket, yürürlükteki mevzuat uyarınca Platform’daki ve her türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme tarihinden ve kimlik tespitine ilişkin bilgileri ise son işlem tarihinden itibaren beş yıl süreyle muhafaza edecek ve talep edildiği takdirde ilgililerine ibraz edecektir.

Ayrıca takma ad veya sahte isimlerle kullanıcı hesabı açmak isteyen müşteriler, gerekli bilgi ve belgeleri vermeyi reddeden müşteriler, suç gelirleri ve terörizmin aklanması konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından (OFAC, AB, BM, HMT, vb.) yayınlanan listelerde bulunan müşteriler Avrupa Birliği 1 Numaralı Direktifi, Basel İlkeleri, Viyana Konvansiyonu, Strazburg Konvansiyonu, Palermo Sözleşmesi, Wolfsberg Prensipleri, Avrupa Birliği 2 Numaralı Direktifi, Egmont Grubu, FATF, Avrupa Birliği 3 Numaralı Direktifi hüküm ve düzenlemelerine aykırı davranışta bulunan müşteriler, kimlik doğrulama taahhüt edilmediği ya da hizmet ilişkisinin amacı konusunda yeterli bilgi temin edilemeyen müşteriler, para aklama için Şirket’in dahili bilgi sisteminde terörizmin finansmanı ve ilgili mali suçlara (dolandırıcılık, taklitçilik, organize suçlar, vb.) ilişkin olumsuz bir kayda sahip olan müşteriler, yasadışı bahis, kumar işlemleri yapan müşteriler ile hizmet ilişkisi kurulmayacaktır.